Spoločenstvo vlastníkov bytov:

Názov: Spoločenstvo U Lesa 25-31
IČO: 4478991

Predseda:

Jozef Tokár Od: 18.02.2007