Vrámci opravy a revízie elektroinštalácie sa ponúka možnosť mať výhodne riešenú aj spoločnú anténu.Otváram predbežné internetové hlasovanie, prosím aj o názory do diskusie. Finálnu podobu si odsúhlasíme na zhromaždení. Orientačné ceny na bytovú jednotku v eurách jednorázovo: 

Typ Cena
pozemný príjem 30,-
satelit 80,-
kabelovka 50,-