V prílohe nájdete Hlasovaciu listinu zo Zhromaždenia, ktoré sa konalo 20.4.2016. Táto listina bola automaticky vygenerovaná na našich webových stránkach a na zhromaždení vyplnená podľa jednotlivých hlasov.

Výsledky stručne:

Por. číslo Hlasovánie Výsledok
1 Schválenie programu SCHVÁLENÉ
2 Schválenie účtovnej závierky 2015 SCHVÁLENÉ
3 Navýšenie FO SCHVÁLENÉ
4 Úver na zateplenie zamietnuté
5 Schválenie odmien pre predstavenstvo zamietnuté