Bytový dom U Lesa
Stránky vidíte z pohľadu radového člena SVB. Pre vyskúšanie všetkých funkcií si nechajte vytvoriť vlastné stránky na skúšku.
Administrátor,  9. 1. 2017 11:13

Vážení vlastníci a nájomníci,

prosíme neodkladajte vianočné stromčeky do klasických kontajnerov na odpad. K odkladaniu je určené miesto pred domom A, za núdzovým východom u čierneho kontajneru. Viď priložená mapka.

Ďakujeme, Váš správca.

Administrátor,  22. 4. 2016 13:55
Autor dokumentu Vás žiada o potvrdenie, že dokument beriete na vedomie:

V prílohe nájdete Hlasovaciu listinu zo Zhromaždenia, ktoré sa konalo 20.4.2016. Táto listina bola automaticky vygenerovaná na našich webových stránkach a na zhromaždení vyplnená podľa jednotlivých hlasov.

Výsledky stručne:

Por. číslo Hlasovánie Výsledok
1 Schválenie programu SCHVÁLENÉ
2 Schválenie účtovnej závierky 2015 SCHVÁLENÉ
3 Navýšenie FO SCHVÁLENÉ
4 Úver na zateplenie zamietnuté
5 Schválenie odmien pre predstavenstvo zamietnuté

Pre prihlásenie na demo stránky použite, prosím, meno ulesa a heslo ulesa.

Administrátor,  12. 1. 2015 22:54

V priloženom dokumente nájdete zápis z januárového jednania Rady.

Administrátor,  15. 9. 2014 21:01

Vrámci opravy a revízie elektroinštalácie sa ponúka možnosť mať výhodne riešenú aj spoločnú anténu.Otváram predbežné internetové hlasovanie, prosím aj o názory do diskusie. Finálnu podobu si odsúhlasíme na zhromaždení. Orientačné ceny na bytovú jednotku v eurách jednorázovo: 

Typ Cena
pozemný príjem 30,-
satelit 80,-
kabelovka 50,-